BESPLATNA DOSTAVA za sve narudžbe iznad 200€!

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja web domene www.zlatarna-dodic.hr i njenih podstranica

Internetska stranica www.zlatarna-dodic.hr je u vlasništvu poduzeća Zlatarna Dodić d.o.o. koje omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.zlatarna-dodic.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem web stranice www.zlatarna-dodic.hr i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.zlatarna-dodic.hr (dalje u tekstu: WEB STRANICA) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.

U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.zlatarna-dodic.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu WEB STRANICE u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe WEB STRANICE vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem WEB STRANICE ili bilo kojeg njezinog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.

ZLATARNA DODIĆ d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. ZLATARNA DODIĆ d.o.o. pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio WEB STRANICE, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. ZLATARNA DODIĆ d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge WEB STRANICE u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup WEB STRANICI te pružanju određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.

ZLATARNA DODIĆ d.o.o. nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje WEB STRANICE te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja WEB STRANICE. Korištenjem sadržaja WEB STRANICE, korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

Sadržaj, usluge i aplikacije
Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama WEB STRANICE , uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.

Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet WEB STRANICE, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja ZLATARNA DODIĆ d.o.o. ili se na web stranici potiče na dijeljenje kroz gumbe za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama. Usluge WEB STRANICE zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjena.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) WEB STRANICE, poduzeće ZLATARNA DODIĆ d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje WEB STRANICE. 

Korištenje usluga Web Shopa ZLATARNA DODIĆ odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa ZLATARNA DODIĆ od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, koji u tom slučaju preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a ZLATARNA DODIĆ d.o.o. ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

Korištenje stranice www.zlatarna-dodic.hr i njoj pridruženih stranica

Zabranjeno je korištenje stranica i sadržaja za bilo koju svrhu koja se ne odnosi na poslovanje s WEB STRANICOM, a nije u skladu s ovim Uvjetima. Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je ZLATARNA DODIĆ d.o.o. ovlaštena potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

Registracija i kreiranje korisničkog računa

Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Web Shopa ZLATARNA DODIĆ, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u Web Shop ZLATARNA DODIĆ nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun u ovom trenutku imaju dodatne pogodnosti kupovanja spram onih Kupaca koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Isto tako, umjesto maloljetnih osoba, kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici (roditelji ili skrbnici), a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovom uvjetu izuzima poduzeće ZLATARNA DODIĆ d.o.o. od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.

Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke za registraciju; na bilo koji način, korištenje Web Shopa ZLATARNA DODIĆ za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).

Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, korisnici Web Shopa ZLATARNA DODIĆ dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, ZLATARNA DODIĆ d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Osim toga, ZLATARNA DODIĆ d.o.o. zadržava pravo sprječavanja pristupa web stranicama s IP adresa korisnika s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima korištenja, te s te osnove ZLATARNA DODIĆ d.o.o. neće snositi nikakvu odgovornost.

Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail korisnika bit će dostavljene upute za potvrdu registracije i e-maila. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
Ako korisnik koristi Web Shop ZLATARNA DODIĆ kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.
Za rješavanje online spora, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova
Ovi Uvjeti su objavljeni 15. prosinca 2020. godine na www.zlatarna-dodic.hr.


 

Besplatno gravirajte odabrani komad nakita uz jedan od tri predložena fonta. Nakit naručite na vrijeme jer je za isporuku personaliziranog nakita potrebno tri do pet radnih dana od dana primitka potvrde uplate narudžbe.

  • Besplatna gravura
  • Besplatna gravura

Na Dodić Diamonds prodajnom mjestu na adresi Ilica 46, Zagreb za Vas izrađujemo personalizirani nakit. Pošaljite nam skice ili fotografije željenog komada nakitaputem maila, društvenih mreža ili osobnom posjetom. Prije izrade unikatnih modela nakita, isti ćemo vizualizirati pomoću posebnog programa te izraditi 3D model nakita kako bismo bili sigurni prije same izrade da smo zajedno obratili pozornost na sve detalje. Uključit ćemo Vas u sve faze u procesu izrade unikatnog nakita.

  • 3D modeliranje
  • 3D modeliranje

Prilikom svake kupovine Dodić nakita dobit ćete otisnuti certifikat kvalitete nakita koji evidentira detalje Vaše kupovine i garantira navedenu kvalitetu nakita. Izdani certifikat kvalitete nakita ima identičnu važnost kao izdani račun koji ipak preporučujemo da čuvate prilikom svake kupovine. Nakit s dijamantima i (polu)dragim kamenjem ima poseban certifikat koji dodatno objašnjavanja čistoću, težinu, rez i boju kamena koji je sastavni dio odabranog/izrađenog nakita.

  • Certifikat kvalitete
  • Certifikat kvalitete
ESIF Financijski instrumenti Europska unija
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".
© Zlatarna Dodić
Globaldizajn d.o.o.