Iskoristite promo kod MAY10 za 10% popusta! 
BESPLATNA DOSTAVA za sve narudžbe!

Uvjeti kupnje

Uvjeti kupnje

1. OPĆE ODREDBE

Nositelj svih prava na internet domeni www.zlatarna-dodic.hr je poduzeće Zlatarna Dodić d.o.o. Korištenjem usluge Web Shopa ZLATARNA DODIĆ i svih pridruženih stranica na domeni www.zlatarna-dodic.hr smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima kupnje (dalje u tekstu: Uvjeti) te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Web Shopa ZLATARNA DODIĆ, te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web Shopa ZLATARNA DODIĆ i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.
Pružatelj usluge internet prodaje putem Web Shopa ZLATARNA DODIĆ je poduzeće Zlatarna Dodić d.o.o., Avenija Dubrava 2, 10 040 Zagreb, Hrvatska, OIB: 98778908478.
Korisnike stranica upućuje da se prije kupovine upoznaju sa Uvjetima prodaje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Zlatarna Dodić d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama.
Zlatarna Dodić d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web Shopa ZLATARNA DODIĆ, u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Zlatarna Dodić d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web Shopa ZLATARNA DODIĆ u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga Web Shopa ZLATARNA DODIĆ odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Web Shopa ZLATARNA DODIĆ od maloljetnih osoba nije dozvoljena te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa. U protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Zlatarna Dodić d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.zlatarna-dodic.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz odobrenje njihovog zakonskog zastupnika.
Web Shop ZLATARNA DODIĆ se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.zlatarna-dodic.hr. Web Shop ZLATARNA DODIĆ zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.
 
*** Slike proizvoda na Web Shopu ZLATARNA DODIĆ su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac takve proizvode ne može reklamirati po toj osnovi. Web Shop ZLATARNA DODIĆ će nastojati na web stranicama www.zlatarna-dodic.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za netočnost i nepotpunost istih.
 
2. ONLINE KUPOVINA PUTEM WEB SHOPA „ZLATARNA DODIĆ”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI
Ovi Uvjeti, kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima, predstavljaju ponudu Zlatarna Dodić d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i poduzeća Zlatarna Dodić d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Registracijom u Web Shopu ZLATARNA DODIĆ i/ili prijavom na Newsletter, korisnik daje suglasnost da ga Web Shop ZLATARNA DODIĆ u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili o dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik se može u svakom trenutku predomisliti i odjaviti se sa liste primatelja Newslettera.

Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Web Shopa ZLATARNA DODIĆ uz plaćanje odgovarajuće naknade (cijene) tog proizvoda te njoj pridružene cijene usluge dostave istog proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe u Web Shopu ZLATARNA DODIĆ, tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom te putem telefona s ljudskim posredovanjem. Korisnik je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i slično (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (kada su pravilno popunjeni svi traženi podaci) na e-mail adresu korisnika bit će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.zlatarna-dodic.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijeni. Cijena i uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Sve cijene proizvoda na web stranicama www.zlatarna-dodic.hr izražene su s uračunatim PDV-om. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti prodaje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Zlatarna Dodić d.o.o. na jedan od sljedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Web Shopa ZLATARNA DODIĆ,
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Web Shopa ZLATARNA DODIĆ,
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem telefona na 099/2911-891, radnim danom od 8-16h ili putem inboxa Facebook fan stranice Zlatarna Dodić.

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge (korisničko ime) i odabrati sigurnosnu lozinku te upisati valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Zlatarna Dodić d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj procjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
Ugovor stupa na snagu kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i poduzeća Zlatarna Dodić d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.
Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e-mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), Uvjet te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.
Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

Da bi Kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Zlatarna Dodić d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Zlatarna Dodić d.o.o., Avenija Dubrava 2, 10 040 Zagreb, Hrvatska) ili elektroničkom poštom na: webshop@zlatarna-dodic.hr, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, broj narudžbe ili računa, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Web Shopa ZLATARNA DODIĆ u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Zlatarna Dodić d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi koju je Kupac odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
 
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Zlatarna Dodić d.o.o., odnosno Web Shop ZLATARNA DODIĆ zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Zlatarna Dodić d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
 
U slučaju povrata Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Zlatarna Dodić d.o.o. (za Web Shop ZLATARNA DODIĆ), Avenija Dubrava 2, 10 040 Zagreb, Hrvatska bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Zlatarna Dodić d.o.o. odnosno Web Shopu ZLATARNA DODIĆ uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Nakon isteka roka od 14 (četrnaest) dana troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.
 
Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti poduzeću Zlatarna Dodić d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Zlatarna Dodić d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj web stranici možete elektronički ispuniti i poslati.

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora


UVJETI PROCESA KUPOVINE
Osnovne karakteristike proizvoda, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na prethodno navedene uvjete koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci bit će naznačeni uz svaki proizvod. Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a, vidljiva je u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedene u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.zlatarna-dodic.hr uključuju PDV.
Zlatarna Dodić d.o.o. tretira odabrane proizvode u košarici registriranog ili neregistriranog korisnika kao narudžbu te zadržava pravo otkazati je iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, voditelji Web Shopa ZLATARNA DODIĆ će uz navođenje razloga o navedenom obavijestiti korisnika na njegovu e-mail adresu ili putem upisanog kontakt telefona.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektroničke pošte. U tom slučaju Kupac može kontaktirati Web Shop ZLATARNA DODIĆ na: webshop@zlatarna-dodic.hr ili na telefonski broj 099/2911-891 radnim danom od 8-16 h kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.
 
U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, korisnik/Kupac (u smislu Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.zlatarna-dodic.hr i njenim podstranicama i to vezano uz: ime tvrtke, matični broj i sjedište Trgovca, načinima na koje može iznijeti svoje prigovore, informacije o proizvodima koji se nude te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja, informacije o troškovima dostave proizvoda, kao i informacije o načinu plaćanja te načinu i roku isporuke proizvoda.
Web Shop ZLATARNA DODIĆ je obvezan dostaviti korisniku/Kupcu (u smislu odredaba Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom obliku, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, korisnik/Kupac je suglasan da mu se potvrda prethodne obavijesti dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.
 
 ZAMJENE, REKLAMACIJE I PRIGOVOR TE MATERIJALNA ODGOVORNOST
Ako kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Web Shopa ZLATARNA DODIĆ na telefonski broj 099/2911-891, radnim danom od 8-16 h. Naručeni proizvodi pakirani su tako da se uobičajenom manipulacijom u dostavi ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku te ako pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja ili nedostataka, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Web Shop ZLATARNA DODIĆ, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak ili oštećenje.

Ako Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: webshop@zlatarna-dodic.hr, ured: Avenija Dubrava 2, 10 040 Zagreb, ili usmeno na broj telefona 099/2911-891, radnim danom od 8-16 h.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ako se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza. Ako se pomnim pregledom utvrdi da je došlo do oštećenja proizvoda namjernim/slučajnim mehaničkim postupkom, koji je nastao nakon što je proizvod pregledan i poslan kupcu, reklamacija će se odbiti odnosno osporiti. U takvom slučaju utvrđuje se materijalna odgovornost kupca za kupljeni proizvod.

Također, naglašava se da prema čl. 43. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda. Proizvod koji se reklamira mora biti kupljen putem web shopa ZLATARNA DODIĆ te po mogućnosti biti predočen uz originalan račun.
Za rješavanje online spora, zadužena je EU platforma za internetsko rješavanje sporova.
 

Besplatno gravirajte odabrani komad nakita uz jedan od tri predložena fonta. Nakit naručite na vrijeme jer je za isporuku personaliziranog nakita potrebno tri do pet radnih dana od dana primitka potvrde uplate narudžbe.

  • Besplatna gravura
  • Besplatna gravura

Na Dodić Diamonds prodajnom mjestu na adresi Ilica 46, Zagreb za Vas izrađujemo personalizirani nakit. Pošaljite nam skice ili fotografije željenog komada nakitaputem maila, društvenih mreža ili osobnom posjetom. Prije izrade unikatnih modela nakita, isti ćemo vizualizirati pomoću posebnog programa te izraditi 3D model nakita kako bismo bili sigurni prije same izrade da smo zajedno obratili pozornost na sve detalje. Uključit ćemo Vas u sve faze u procesu izrade unikatnog nakita.

  • 3D modeliranje
  • 3D modeliranje

Prilikom svake kupovine Dodić nakita dobit ćete otisnuti certifikat kvalitete nakita koji evidentira detalje Vaše kupovine i garantira navedenu kvalitetu nakita. Izdani certifikat kvalitete nakita ima identičnu važnost kao izdani račun koji ipak preporučujemo da čuvate prilikom svake kupovine. Nakit s dijamantima i (polu)dragim kamenjem ima poseban certifikat koji dodatno objašnjavanja čistoću, težinu, rez i boju kamena koji je sastavni dio odabranog/izrađenog nakita.

  • Certifikat kvalitete
  • Certifikat kvalitete
ESIF Financijski instrumenti Europska unija
Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".
© Zlatarna Dodić
Globaldizajn d.o.o.